HAVA KURUTUCU TAHLİYE FİLTRESİZ(8,3 BAR) FORD CARGO 2524 3230

KOD: BV 12201

OEM: BV 12201