HAVA KURUTUCU TAHLİYE FİLTRESİZ (13 BAR) FORD-BMC-ASKAM

KOD: BV 12040

OEM: 932410